• Av. de Salou 40 · AD500 Andorra la Vella
  • Attention au client+376 729 800
  • Horaire d'ouvertureLun. to Ven. 8:00-13:00, 14:30-19:00
    Samedi 8:00-13:00

Politique de confidentialité


En utilitzar el present Lloc Web, les Aplicacions, i / o al comunicar-se electrònicament amb MATERIALS RIBA, S.A. a través del seu web www.riba.ad ; es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l'Usuari. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de MATERIALS RIBA, S.A. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.

La informació personal recollida dels clients registrats s'emmagatzema en una base de dades propietat de MATERIALS RIBA, S.A. que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades personals; així com el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal RGPD UE- 2016/679.

MATERIALS RIBA, S.A. a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari serveis i negocis del Grup que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup MATERIALS RIBA, S.A., amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant, en tots els casos, la legislació andorrana sobre la protecció de les dades de caràcter personal , no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació amb MATERIALS RIBA, S.A. o prèvia autorització per part seva en particular.

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d'acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

El responsable del tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti a l'accedir i utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions és MATERIALS RIBA, S.A. amb domicili social a aquests efectes: Av. de Salou, 40 –AD500- ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA).

La legitimació per al tractament és l'interès legítim de MATERIALS RIBA, S.A.  en mantenir la relació existent amb l'Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, MATERIALS RIBA, S.A.  recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i, si escau, l'Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, supressió de les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.riba.ad, mitjançant comunicació escrita dirigida a MATERIALS RIBA, S.A. ; Av. de Salou, 40 –AD500- ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA).

Aquesta comunicació també es podrà realitzar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la nostra Delegada de Protecció de Dades, les dades identificatives de la qual són BERTA FAURA – DPD amb l'adreça: protecciodades@grupheracles.com

L'usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Lloc web o per a agents, a MATERIALS RIBA, S.A. o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDÚSTRIAL

Tots els continguts del Lloc Web i Aplicació, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, marques, fotografies, imatges, icones, enllaços, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), són propietat intel·lectual de MATERIALS RIBA, S.A. o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l'ús del Lloc Web i de l’Aplicació.

Les identificacions, marques, noms o signes distintius són titularitat del MATERIALS RIBA, S.A. o tercers, sense que pugui entendre que l'accés al Lloc Web i/o Aplicació atribueixi cap dret sobre les esmentatdes identificacions, noms i / o signes distintius.

 

 

ENLLAÇOS

La pàgina web www.riba.ad proporciona enllaços a altres llocs web o continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'USUARI la possibilitat de complementar la informació a través d'aquests enllaços. MATERIALS RIBA, S.A. no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'USUARI per accés a aquests enllaços.

Qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al lloc web de MATERIALS RIBA,S.A., haurà d'obtenir autorització prèvia i per escrit MATERIALS RIBA,S.A.. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre MATERIALS RIBA,S.A. i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part MATERIALS RIBA,S.A. dels seus continguts o serveis.
L'establiment de qualsevol “hiperenllaç” entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web de MATERIALS RIBA,S.A. estarà sotmès a les següents condicions:

La pàgina web en la qual s'estableixi l’ “hiperenllaç” no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a MATERIALS RIBA,S.A. o qualsevol de les societats del seu grup.

Sota cap circumstància, MATERIALS RIBA,S.A. serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’ ”hiperenllaç”ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes. 

No s'establiran deep-links amb les pàgines web del lloc web ni dels seus serveis ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes. 

No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web MATERIALS RIBA, S.A..

 

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web. 

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.
Sense perjudici de l’anterior, MATERIALS RIBA, S.A. es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren.

MATERIALS RIBA, S.A. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s'estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

 

 

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret del Principat d’Andorra. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Tota informació i documentació disponible en altres idiomes diferents al català de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents al català i el de la versió original en català prevaldrà el d’aquesta última.